Föreningar i Kassjö

I Kassjö finns ett aktivt föreningsliv, nedan listas ett antal föreningar i byn.

 

Kassjö idrottsförening - KIF

Idrottsföreningen samordnar byns idrottsaktiviteter och anordnar trevliga tävlingar och familjedagar.


KIF ansvarar också för skötsel av skidspåren och grusplan där det på vintern är is för skridskoåkning och på sommaren fotbollsplan.

Det finns två skidspår i byn, ett som är 3 km långt och går runt sjön och som är upplyst (man tänder lamporna på sidan av Bygårn) och ett dagljusspår där man kan välja att åka 7 eller 10 km.

KIFs styrelse 2020/2021:

Ordförande Magnus Åström (070 655 75 83)
Sekreterare Johan Nyström
Vice ordförande Jonas Starck
Kassör Camilla Mauree
Ledamot Jenny Ferdinandsson
Ledamot Maria Dahlroth
Ledamot Matilda Brander


Kassjö samfällighetsförening

En förening för Kassjös markägare där ärenden som berör byns markområden behandlas.

Styrelse

Ordförande Tomas Edberg

Kassör Tommy Åström

Sekreterare Ethel Eriksson

Suppleant 

Roland Olofsson och Lennart Nyström

Arne Lärka

 

©2018 by Kassjö.se