top of page
IMG_1335.jpg

Föreningar i Kassjö

I Kassjö finns ett aktivt föreningsliv, nedan listas ett antal föreningar i byn.

Föreningar: Välkommen

Kassjö samfällighetsförening

En förening för Kassjös markägare där ärenden som berör byns markområden behandlas.

Styrelse

Ordförande Tomas Edberg

Kassör Tommy Åström

Sekreterare Ethel Eriksson

Suppleant 

Roland Olofsson och Lennart Nyström

Arne Lärka


Föreningar: Projekt

Kassjö- Västanbäcks ekonomiska vattenledningsförening

En ekonomisk förening som funnits sedan 50-talet och som har till uppgift att leverera dricksvatten till 45 fastigheter i Kassjö och Västanbäck. Förutom att leverera dricksvatten till alla medlemmar har föreningen också i uppgift att sköta och underhålla vattenledningar och det vattenreningsverk som föreningen äger.

Styrelse 2021/2022:

Fredrik Öhberg, ordförande 

Marcus Dahlroth, kassör

Jonas Häggström, ledamot 

Patrik Nordenstam, ledamot

Peter Edlund, ledamot

Läs gärna årsmötesprotokollet för 2021 här.

Föreningar: Projekt
bottom of page