top of page
IMG_1335.jpg

Föreningar i Kassjö

I Kassjö finns ett aktivt föreningsliv, nedan listas ett antal föreningar i byn.

Föreningar: Välkommen

Kassjö idrottsförening - KIF

KIF en ideell förening där alla pengar går till att främja aktiviteter i vår by. Allt överskott används till underhåll av befintliga anläggningar och investeringar i nya aktiviteter.


På årsmötet har du som medlem möjlighet att vara med och rösta och komma med idéer på aktiviteter och annat. Det bästa för föreningen är om vi alla hjälps åt! 


Föreningen bidrar bland annat med elljusspåret, badstranden, fotbollsplan, hockeyplan och genomför diverse trivselaktiviteter.

Det finns två skidspår i byn, ett som är 3 km långt och går runt sjön och som är upplyst (man tänder lamporna på sidan av Bygårn) och ett dagljusspår där man kan välja att åka 7 eller 10 km. Karta över skidspåret hittar du här. 

Det finns nu också en möjlighet att tända lamporna runt sjön med appen Plejd i telefonen. De som vill göra det kan hämta hem appen Plejd och skapa en användare. Klicka på nytt system och sen ”importera system via kod” koden är: ITRI KJYU. Om frågor ang detta smsa Andreas Olofsson på 0730-659 510.

Medlemsavgiften är 200 kr per familj eller 100 kr per enskild medlem. 

Betalas in till PlusGiro 93 04 48 -  6 eller via Swish nummer 123 020 15 90. Ange i betalningen namn och ålder och om barn finns i familjen.


KIFs styrelse 2022:


Ordförande: Matilda Brander (070-832 37 60)

Vice ordförande: Jonas Starck

Kassör: Therese Larsson

Sekreterare: Maria Dahlroth

Ledamot: Jenny Ferdinandsson

Ledamot: Sanna Andersson

Ledamot: Oskar Gedda

Läs gärna verksamhetsberättelsen för Kassjö IF för 2021 här.


Kassjö samfällighetsförening

En förening för Kassjös markägare där ärenden som berör byns markområden behandlas.

Styrelse

Ordförande Tomas Edberg

Kassör Tommy Åström

Sekreterare Ethel Eriksson

Suppleant 

Roland Olofsson och Lennart Nyström

Arne Lärka


Föreningar: Projekt

Kassjö- Västanbäcks ekonomiska vattenledningsförening

En ekonomisk förening som funnits sedan 50-talet och som har till uppgift att leverera dricksvatten till 45 fastigheter i Kassjö och Västanbäck. Förutom att leverera dricksvatten till alla medlemmar har föreningen också i uppgift att sköta och underhålla vattenledningar och det vattenreningsverk som föreningen äger.

Styrelse 2021/2022:

Fredrik Öhberg, ordförande 

Marcus Dahlroth, kassör

Jonas Häggström, ledamot 

Patrik Nordenstam, ledamot

Peter Edlund, ledamot

Läs gärna årsmötesprotokollet för 2021 här.

Föreningar: Projekt
bottom of page