IMG_1335.jpg

Föreningar i Kassjö

I Kassjö finns ett aktivt föreningsliv, nedan listas ett antal föreningar i byn.

 

Kassjö idrottsförening - KIF

Idrottsföreningen samordnar byns idrottsaktiviteter och anordnar trevliga tävlingar och familjedagar.


KIF ansvarar också för skötsel av skidspåren och grusplan där det på vintern är is för skridskoåkning och på sommaren fotbollsplan.

Det finns två skidspår i byn, ett som är 3 km långt och går runt sjön och som är upplyst (man tänder lamporna på sidan av Bygårn) och ett dagljusspår där man kan välja att åka 7 eller 10 km.

Det finns nu också en möjlighet att tända lamporna runt sjön med appen Plejd i telefonen. De som vill göra det kan hämta hem appen Plejd och skapa en användare. Klicka på nytt system och sen ”importera system via kod” koden är: ITRI KJYU. Om frågor ang detta smsa Andreas Olofsson på 0730-659 510.

Medlemsavgiften är 200 kr per familj eller 100 kr per enskild medlem. 

Betalas till PG 93 04 48 -  6 

Alla uppgifter behövs med personuppgifter och namn och ålder på barn för att kunna skapa passande aktiviteter för alla. Maila till kassör Camilla Mauree på camilla@houme.se i samband med betalning av avgift.

KIFs styrelse 2020/2021:

Ordförande Magnus Åström (070 655 75 83)
Sekreterare Johan Nyström
Vice ordförande Jonas Starck
Kassör Camilla Mauree
Ledamot Jenny Ferdinandsson
Ledamot Maria Dahlroth
Ledamot Matilda Brander

Läs gärna verksamhetsberättelsen för Kassjö IF för 2020 här.


Kassjö samfällighetsförening

En förening för Kassjös markägare där ärenden som berör byns markområden behandlas.

Styrelse

Ordförande Tomas Edberg

Kassör Tommy Åström

Sekreterare Ethel Eriksson

Suppleant 

Roland Olofsson och Lennart Nyström

Arne Lärka

 

©2018 by Kassjö.se