Kassjö Intresse- och bygdegårdsförening

En ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte att verka för byns utveckling.


Föreningen skall också, med hjälp av olika arrangemang och aktiviteter, arbeta för att främja den social gemenskapen. Föreningen ansvarar också för driften av bygdegården.

I styrelsen finns arbetsgrupper som arbetar med aktiviteter för barn och unga, bygdegården, kultur, hemsidan och Kassjödagen. Vill du engagera dig i någon av grupperna, är du varmt välkommen att kontakta styrelsen!

Styrelsen 2019-2020:

Ordförande: Jennie Jonsén (070 604 17 07)

V.ordförande: Tommy Ferdinandsson

Kassör: Catrin Bengtsson

Sekreterare: Elisabeth Skantz 

Ledamot: Erik Mauree

Ledamot: Thomas Nordfjell

Ledamot: Patrik Berglund 

Suppleant: Eva Lundmark

Valberedning: Gill Hansen Nilsson och Fredrik Öhberg

MEDLEMSAVGIFT 300 kr/år per hushåll


Bankgiro: 499-6708, ange namn och adress vid inbetalning.


Swish: 123 66 212 13

 

©2018 by Kassjö.se